linux-mips
[Top] [All Lists]

Announce: binutils rpm package

To: linux-mips@fnet.fr, linux@cthulhu.engr.sgi.com
Subject: Announce: binutils rpm package
From: ralf@uni-koblenz.de
Date: Mon, 24 Nov 1997 05:45:18 +0100
Sender: owner-linux@cthulhu.engr.sgi.com
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hi all,

I've uploaded little endian native binaries and a source rpm package
of binutils-2.8.1-1 to ftp.linux.sgi.com.

  Ralf

f234b72cc2982ec4e2d88db6d700b3b5  binutils-2.8.1-1.mips.rpm
d71aeb4d0f36d4a40bb44714099520e3  binutils-2.8.1-1.src.rpm

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6.3i
Charset: latin1

iQCVAwUBNHkF/0ckbl6vezDBAQGXDwQAqyx9LVsB6tFVpBrvy4IA+RnUnjDjn0t8
Xq66Uj2uZhfqB/MH+zgA2VJP4hnd/nuh9PHiRkaOv3sFrKfL7CF7rAQqbQteX3wM
xju4Mg5uuRq/0TN43la55Pu6zL8gf/NsvNFEJOsBjuJr7Fn573EjCvH6zTIWc0N7
fw9NSRhQvbE=
=mgTZ
-----END PGP SIGNATURE-----

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>