linux-mips-fnet
[Top] [All Lists]

Help me!

To: <linux-mips@fnet.fr>
Subject: Help me!
From: "O3A" <oplaaa@kki.net.pl>
Date: Tue, 21 Mar 2000 10:20:04 +0100
Hello !

I seen Linux distribution for Siemens-Nixdorf RM300. (MIPS CPU)

regards
Opl3xa

--- 
http://www.intralink.com.pl - Muzyczny Supermarket z akcentem na jazz. 
Mamy najwiecej muzyki pop, rock i jazz w Polsce! Zapraszamy! 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Help me!, O3A <=